Cztery lekcje muzealne, które zaangażują Twoją publiczność

Gdzie znajduje się Muzeum Londynu?

Lekcje wyniesione z wizyt w muzeach

Jeśli szukasz nowych sposobów na zaangażowanie swoich odbiorców, rozważ przeprowadzenie lekcji w muzeum. W przeciwieństwie do standardowych testów, wizyty w muzeach pozwalają uczniom zapoznać się z wieloma interpretacjami i kultywować istotne umiejętności życiowe. Poniżej znajdują się cztery lekcje, które możesz wykorzystać, aby zaangażować swoich odbiorców:

Edukatorzy mogą wykorzystać te lekcje, aby zachęcić uczniów do krytycznego myślenia. Lekcja w muzeum może być tak prosta, jak wyznaczenie celu, opracowanie mierzalnych wskaźników osiągnięć uczniów i zaangażowanie się w istotną aktywność. Na przykład lekcja o krytycznym myśleniu może obejmować zgłębianie tematu, generowanie istotnych pytań lub angażowanie się w studyjne tworzenie sztuki. Celem lekcji w muzeum jest skłonienie uczniów do myślenia i tworzenia, a jednocześnie umożliwienie im wykorzystania krytycznego myślenia i kreatywności w celu zrozumienia tematu.

Aby uczniowie mogli w pełni skorzystać z lekcji w muzeum, muszą mieć możliwość otwartego doświadczenia z obiektami w galeriach. Dzięki temu mogą angażować się w rozmowy w grupie i badać obiekty z różnych perspektyw. Empatia może być rozwijana poprzez działania pisemne i działania dramowe związane z obiektami w muzeum. Aby uczniowie mogli uczyć się z muzeum, należy dać im przestrzeń do samodzielnej eksploracji, zapewniając, że wyzwania muzeum odzwierciedlają te, z którymi uczniowie spotykają się w klasie.

Kolekcje artefaktów

Niezależnie od wartości artefaktów w muzeum, wiele z tych obiektów nie ma swojej pełnej wartości. Czas, pieniądze i energia potrzebne do skatalogowania i przechowywania artefaktów są cennymi zasobami, ale kolekcje muzealne nie spełniają swojej roli. O ile zmiana nastawienia i opinii jest obiecująca, o tyle nie widać zmian w praktyce. Wiele modeli finansowania opiera się na przekonaniu, że posiadanie artefaktów jest ważniejsze niż ich efektywne wykorzystanie. Zmiana tego modelu powinna wymagać zmiany paradygmatu, aby muzea nie straciły z oczu tego, co naprawdę ważne – cytat ten jest kreacją autorów portalu agarecenzuje.pl.

Aby stworzyć odpowiednią kolekcję muzealną, kuratorzy muszą najpierw określić, czy artefakt ma wartość historyczną. Niekoniecznie musi mu towarzyszyć fascynująca historia. Na przykład wczesny model T nie ma długiej historii, ale reprezentuje ważny okres w dziejach Michigan. Wybierając najbardziej odpowiednią dla muzeum kolekcję, odniesie ono większy sukces w realizacji swojej misji. Jeśli muzeum może z powodzeniem stworzyć powiązania między swoimi zbiorami a publicznością, przyniesie to korzyści całej społeczności.

Podstawową kolekcją Muzeum jest Kolekcja Artefaktów. Kolekcje te obejmują bezcenne oryginalne obiekty, masowo produkowane repliki i falsyfikaty. Reprezentują one kultury, które wpłynęły na teraźniejszość i przyszłość. Neil MacGregor, dyrektor British Museum, stwierdził, że muzea są o „opowiadaniu historii poprzez rzeczy”. Innymi słowy, niezbędne jest znalezienie odpowiednich kolekcji dla muzeów, aby miały najlepszy wpływ. Artefakty są potężnymi narzędziami i kamieniami dotykowymi łączącymi i nadającymi znaczenie.

Edukacja zapewniana w muzeach

Badania wykazały, że 80 procent muzeów zapewnia zajęcia edukacyjne dla dzieci. American Alliance of Museums szacuje, że wydają one ponad 2 miliardy dolarów rocznie na działania edukacyjne. Jednak niewiele było systematycznych przeglądów tych działań. Stąd też istnieje potrzeba zbadania świadczeń edukacyjnych realizowanych w muzeach. Poniżej przedstawiono kilka zaleceń dla muzealników. Obejmują one opracowanie materiałów programowych, które podkreślają zawartość eksponatów w muzeum. Ponadto istnieje potrzeba przeprowadzenia większej ilości badań, które pomogą im uczynić ich programy bardziej odpowiednimi i skutecznymi dla dzieci.

Edukatorzy muzealni odgrywają istotną rolę w realizacji misji publicznej muzeum. Angażują się w wymianę kulturową i rozwijają efektywne programy edukacyjne. Przyczyniają się do realizacji publicznej misji muzeum, czyniąc instytucję bardziej angażującą i znaczącą. Są również odpowiedzialni za opracowanie odpowiednich formatów cyfrowych do dostarczania treści. Aby właściwie wykonywać swoją pracę, muszą dokonywać refleksji nad teorią i praktyką. Edukatorzy muszą również pracować nad tym, aby ich praca była istotna dla społeczności, którym służą.

Niezależnie od wieku czy przedmiotu nauczania, uczenie się poza klasą przynosi wiele korzyści. Oprócz zwiększenia motywacji uczniów, rozwijają oni istotne umiejętności i perspektywy. Uczniowie zyskują większe uznanie i zrozumienie różnych aspektów danego przedmiotu, a także rozwijają poczucie empatii i krytyczne myślenie. Efekty edukacyjne wizyty w muzeum wykraczają daleko poza naukę. Celem edukacji jest przekazywanie wiedzy i rozwijanie krytycznego myślenia, tak aby w przyszłości byli oni dobrymi myślicielami.

Wartość członkostwa w muzeum

Członkostwo jest ważne dla muzeów, ponieważ członkowie są siłą napędową instytucji. Nie jest to jednak tylko źródło dochodów; członkowie są najcenniejszymi ambasadorami, którzy rozpowszechniają informacje o eksponatach i programach, a nawet zachęcają innych członków do zostania członkami. Skuteczny program członkowski łączy w sobie szereg korzyści, które sprawiają, że członkostwo jest warte każdego grosza. Oto kilka wskazówek, które pomogą Ci stworzyć efektywny program członkowski. Korzyści, z których członkowie korzystają najbardziej, są bardzo różne, więc przy tworzeniu programu członkowskiego należy pamiętać o potrzebach swojej bazy członkowskiej.

Wiek członków i liczba muzeów, które odwiedzili, ma wpływ na wartość członkostwa. Członkowie wyższego szczebla częściej są mężczyznami, co może być źródłem dźwigni prestiżu. Ponadto liczba muzeów, które członek odwiedził w ciągu ostatniego roku, jest miarą tego, jak często dana osoba odwiedza muzeum. Dlatego wyższe poziomy członkostwa mogą mieć większą wartość dla osób o większych sieciach społecznych lub większym dochodzie rozporządzalnym.

Podejście oparte na wartości relacji jest obiecujące w zrozumieniu programów członkowskich. Członkowie czerpią swoją wartość z różnych interakcji z organizacją centralną. Członkowie mogą kontaktować się ze stronami trzecimi w celach takich jak podniesienie samooceny i zwiększenie statusu. Program członkowski nie musi skutkować korzyściami finansowymi lub osobistymi, ale powinien promować wartość społeczną i kulturową. Program członkostwa w muzeum powinien mieć sens dla obu stron. Przy rozważaniu programów członkowskich należy więc brać pod uwagę wszystkie możliwe scenariusze.

Wpływ ekonomiczny muzeów

Historycznie muzea nie były uważane za motory ekonomiczne, ale nowe badania wskazują, że mają one wkład w lokalną gospodarkę. Według raportu American Alliance of Museums z 2017 roku Museums as Economic Engines, gospodarka muzeów w USA wspiera ponad 726 000 miejsc pracy, co wystarcza do zapełnienia Waszyngtonu. Oprócz tworzenia miejsc pracy w sektorze muzealnym, muzea przyczyniają się do poprawy jakości życia w swoich społecznościach. Historie i dzieła sztuki, które wystawiają, oświetlają historie nadziei, możliwości i wytrwałości.

Aby określić, ile pieniędzy muzea wnoszą do lokalnej gospodarki, muzea powinny korzystać z narzędzi analizy wpływu ekonomicznego. Wpływ ekonomiczny muzeów można obliczyć za pomocą internetowego narzędzia zwanego Kalkulatorem Wpływu Ekonomicznego. Kalkulator jest łatwy w użyciu i dostosowany do potrzeb muzeów. Oblicza wpływ działalności muzeów poprzez analizę wydatków, przeliczenie ich na ocenę łączną i wyrażenie uzyskanych liczb w wartości dodanej. Raport zawiera również analizę wpływu społecznego i ekonomicznego muzeum.

Sukces muzeów zależy od dotacji publicznej. Wydatki publiczne na kulturę stanowią jedynie niewielką część ogólnych budżetów rządowych, ale dywidendy są znaczące. Ponieważ większość muzeów działa w ramach modelu gospodarki mieszanej, przyczyniają się one do rozwoju lokalnej gospodarki poprzez różnorodne działania, takie jak edukacja, turystyka i inwestycje wewnętrzne. Te korzyści sprawiają, że muzea są rozsądną inwestycją i mają dobrą pozycję, by pomóc gospodarce brytyjskiej wyjść z recesji.

Korzyści z odwiedzania muzeów

Istnieje wiele korzyści z odwiedzania muzeów. Jedną z nich jest możliwość doświadczenia różnych aspektów ludzkiego życia, takich jak sztuka, nauka i historia. Dowiesz się rzeczy, których nigdy byś sobie nie wyobraził i zainspirujesz się do zrobienia czegoś własnego. Jest to również świetny sposób, aby przejść czas, gdy jesteś zestresowany i chcesz się zrelaksować. Przekonasz się, że muzea mogą być świetnym sposobem na relaks i uwolnienie się od niektórych stresów.

Inną korzyścią z odwiedzania muzeów jest możliwość zmiany perspektywy. Wiele muzeów powstało jako prywatne kolekcje ofiarowane przez bogatych ludzi, często takich, którzy mogli sobie pozwolić na podróżowanie do odległych miejsc. W czasie, gdy obiekty te były darowane, często były kradzione lub roszczeniowe. Czarny rynek antyków zawsze był kuszący, a rabowanie grobowców ma długą i bogatą historię. Studiując te dzieła sztuki, można zrozumieć prawdziwe uczucia artysty.

Odwiedzanie muzeów pomaga dzieciom poznać zaufane źródła informacji, a także wzmacnia poczucie miejsca. Regularne wizyty w muzeach stwarzają dzieciom okazję do nawiązywania kontaktów z tematami spoza ich najbliższego otoczenia. Na przykład wizyta w muzeum może pomóc im rozwinąć zainteresowanie sztuką i historią. Odwiedzanie muzeów może być również sposobem na budowanie pewności siebie, co może pomóc im w stawianiu czoła nowym wyzwaniom. Jednak korzyści z odwiedzania muzeów wykraczają poza doświadczenie edukacyjne, a zabawa jest kolejną wspaniałą korzyścią.

Podobne tematy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back To Top