Czy kuratorzy muzealni mogą mieć tatuaże?

Zadanie 1: Porównaj zmiany w muzeum od 1998 do 2008 roku

Kariera kuratora muzeum może brzmieć jak godne pozazdroszczenia marzenie dla wielu ludzi, ale nie zawsze przychodzi łatwo. Możesz spędzić pięć do dziesięciu lat w szkole i na studiach, a większość stanowisk kuratorów muzealnych jest na poziomie zarządzania. Kurator muzeum może mieć tatuaże, o ile nie są one obraźliwe dla misji muzeum lub ogółu społeczeństwa. Pracodawcy, którzy zniechęcają ludzi do posiadania tatuaży, są dyskryminujący. Istnieją negatywne stereotypy związane z plastyką ciała w ogóle, a tatuaże w szczególności są często postrzegane jako nieodpowiedzialne, nieprofesjonalne i buntownicze.

Prezentowany artykuł jest dowodem owocnej współpracy z praktycznyekspert.pl

Kariera kuratora muzeum

Wiele osób marzy o karierze w muzeach. Kuratorzy pracują z kolekcjami, aby zapewnić ich ochronę i promocję, zachęcić do darowizn i zaprezentować publiczności artefakty. Kuratorzy mogą rozpocząć swoją karierę już w 1750 roku, ale dziedzina ta zyskała swoją obecną etykietę dopiero pod koniec XIX wieku. Wzrost liczby muzeów osiągnął szczyt w latach 1950-1984. Jednak brak finansowania rządowego i ogólne trendy ekonomiczne sprawiły, że instytucje te znalazły się pod poważną presją finansową. Fundraising i pisanie grantów stały się priorytetowymi zadaniami dla kuratorów.

Pensja kuratora muzeum nie jest stała. Poziom wynagrodzeń różni się znacznie w zależności od doświadczenia, poziomu odpowiedzialności i wielkości organizacji zatrudniającej. Korzyści obejmują elastyczny czas pracy, przerwy w karierze, członkostwo zawodowe i zniżki na bilety do muzeum. Specjaliści muzealni są często zobowiązani do pracy w pełnym wymiarze godzin podczas wystaw, ale mogą również pracować w niepełnym wymiarze godzin, jeśli stanowisko odpowiada ich harmonogramowi. W większości muzeów godziny pracy to od 9 do 5, choć mogą być wymagane dodatkowe godziny na przygotowanie wystawy, wieczorne spotkania i imprezy towarzyskie. Kuratorzy muzeów mogą również prowadzić własną działalność gospodarczą, choć nie jest to tak powszechne jak w przypadku tych pierwszych. Podjęcie pracy kontraktowej w zarządzaniu muzeum jest również opcją, która może prowadzić do międzynarodowych możliwości.

Większość kuratorów muzeów jest wysoko wykształcona, z tytułem magistra lub doktora filozofii. Oprócz ukończenia kursów w wybranej dziedzinie, kuratorzy często zdobywają również kwalifikacje podyplomowe, takie jak magisterium z muzealnictwa lub doktorat z historii sztuki lub muzealnictwa. W niektórych przypadkach kandydaci mogą również zastąpić swoje wykształcenie praktycznym doświadczeniem. Średnia pensja kuratora muzeum wynosi około 75 000 USD.

Wymagania edukacyjne

Kuratorzy i dyrektorzy muzeów potrzebują zróżnicowanego wykształcenia, aby wykonywać swoją pracę. Typowe kursy w szkole średniej obejmują angielski, historię, literaturę, kreatywne pisanie, sztukę i naukę. Kursy te dadzą im ogólną wiedzę i umiejętności w zakresie metod historycznych. Dyrektorzy muzeów i kuratorzy muszą być biegli w matematyce, ponieważ są odpowiedzialni za przygotowanie budżetu i poszukiwanie funduszy dla muzeum. Dalsze kształcenie w tych dziedzinach może dodatkowo zwiększyć ich wiedzę w zakresie metod historycznych.

Pracownicy muzeów muszą również znać oprogramowanie biurowe, arkusze kalkulacyjne, bazy danych i programy do fakturowania. Dodatkowo powinni mieć silne umiejętności interpersonalne i zarządcze, ponieważ będą wchodzić w interakcje z różnymi grupami ludzi. Wreszcie, muzealnicy muszą mieć wyjątkowe umiejętności komunikacyjne, ponieważ są odpowiedzialni za kontakty z wieloma różnymi grupami. Możliwości praktyk muzealnych będą również dostępne dla zainteresowanych studentów. Aby dowiedzieć się więcej o wymaganiach edukacyjnych dla kuratorów muzeów, czytaj dalej!

Kurator muzeum zazwyczaj musi mieć co najmniej tytuł magistra w dziedzinie muzealnictwa, historii sztuki lub archeologii. Stopień ten przygotuje ich do zrozumienia procesu konserwacji i identyfikacji różnych typów obiektów. Oprócz stopnia magistra, kuratorzy muzealni mogą potrzebować doktoratu, chociaż niektórzy pracodawcy mogą preferować kandydatów z tytułem doktora. Ponadto, zarabianie dwóch stopni absolwentów da im nogę w górę na konkurencyjnym rynku pracy.

Wynagrodzenie

Zainteresowany zostaniem kuratorem muzeum? Istnieje wiele sposobów, aby dostać się w tej dziedzinie. Kurator muzeum zarządza całym procesem kolekcji muzeum. Oni uwierzytelniają artefakty, zarządzają personelem i delegują zadania, aby przygotować kolekcje do publicznego wyświetlania. Dyrektorzy muzeów muszą być dobrze zorientowani w public relations. Ponadto, dyrektorzy muzeów zarządzają kolekcjami i nadzorują pracę swoich pracowników. Wynagrodzenie kuratorów muzeów jest bardzo zróżnicowane, w zależności od doświadczenia, lokalizacji i obszaru specjalizacji.

Mediana rocznego wynagrodzenia dla kuratorów muzealnych wynosi 50 120 USD. W maju 2021 r. najlepsze 10 procent kuratorów muzealnych zarabiało 96 820 USD lub więcej. Kuratorzy muzeów zazwyczaj kontynuują studia przez całą swoją karierę. Ich publikacje badawcze, takie jak Wystawa, będą obejmować tematy historyczne, takie jak diaspora afrykańska. Oprócz kuratorowania, mogą również pisać katalogi wystaw i wnioski o dotacje. Oprócz kuratorowania wystaw, kuratorzy muzealni mogą również zarządzać personelem oraz pisać katalogi i etykiety.

Podczas gdy wynagrodzenie kuratorów muzealnych jest bardzo zróżnicowane, ważne jest, aby wiedzieć, że ta kariera wymaga głębokiej wiedzy na temat przedmiotu, za którego prezentację są odpowiedzialni. Według Canadian Museum Directors Organization (CAMDO), większość kuratorów ma co najmniej tytuł licencjata i zaawansowany stopień, a wielu pracuje jako asystenci kuratorów lub asystenci badawczy. Oczekuje się, że wynagrodzenie kuratora muzeum wzrośnie o ponad 7% w ciągu następnej dekady.

Podobne tematy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back To Top