Muzeum jak spokój

Gdzie znajduje się Muzeum Iluzji?

Termin „muzeum jak spokój” ma wiele różnych definicji, na które wpływ miały różne czynniki. Jednym z kluczowych czynników, który przyczynia się do powstania tej definicji jest fakt, że celem muzeum jest zachowanie dziedzictwa kulturowego. Dotyczy to wielu rodzajów muzeów, w tym historycznych i archeologicznych. Ponadto definicja powinna również odzwierciedlać jego rolę w szerszej społeczności – ta część materiału jest zaczerpnięta ze strony . The Landon House jest jednym z przykładów muzeum jak spokojny. Jego projekt wnętrza odzwierciedla tę muzealną atmosferę.

Ten artykuł to efekt naszej kreatywnej współpracy z szwajcaria.biz

ICOM przeprowadził Konsultacje 2 w sprawie słów kluczowych i pojęć, które powinny znaleźć się w definicji muzeum

Proces definisio ICOM został zaprojektowany w taki sposób, aby uwzględnić wkład jego członków w ostateczny dokument. Konsultacje są częścią szerszego projektu, w ramach którego ICOM zdefiniuje definicję na swojej kolejnej Konferencji Generalnej w 2022 roku. Będzie on oparty na czterech rundach konsultacji i 11 etapach, które potrwają 18 miesięcy. Proponowane ramy czasowe dla całego procesu to 10 grudnia 2020 do początku maja 2022. Termin ten może jednak ulec zmianie w zależności od okoliczności.

ICOM analizuje również swój Kodeks Etyki dla Muzeów. W trakcie tego procesu członkowie są proszeni o określenie, czego obecny Kodeks Etyki nie obejmuje i czego potrzebuje, aby być bardziej skutecznym. W tym celu zostanie przeprowadzona ankieta wśród członków, aby ustalić, czy konieczna jest rewizja. ICOM wykorzysta wyniki ankiety, aby pomóc w uczynieniu definicji jak najbardziej skuteczną.

ICOM Define intensywnie pracował nad przetwarzaniem wyników

W oparciu o wyrażoną potrzebę konsultacji, ICOM Define rozpoczął nową fazę procesu. Kulminacją tej nowej fazy będzie kolejna Konferencja Generalna ICOM w 2022 roku. Nowa definicja będzie oparta na 11 krokach i czterech rundach konsultacji. Cały proces będzie trwał 18 miesięcy. Proponowany harmonogram rozpoczyna się 10 grudnia 2020 roku i zakończy się na początku maja 2022 roku. Te ramy czasowe mogą ulec zmianie, w zależności od okoliczności.

Nowa definicja organizacji spotkała się z krytyką. Wśród przewodniczących grupy zadaniowej znalazła się Juliette Raoul-Duval, przewodnicząca ICOM France. Były dyrektor ICOM Hugues de Varine i przewodnicząca ICOM France Juliette Raoul-Duval oboje potępili nową definicję jako sprzeczną z poprzednimi dwoma latami dyskusji. Inni scharakteryzowali nową definicję jako zbyt polityczną i zbyt niejasną. Zgodnie z wynikami ankiety, 62% respondentów powiedziało „nie” nowej definicji.

ICOM Define przygotował pięć propozycji definicji

Międzynarodowa Rada Muzeów (ICOM) pracuje obecnie nad formalną definicją terminu „muzeum”. W ankiecie przewodniczący komitetów Icom zostali poproszeni o uszeregowanie proponowanych nowych definicji terminu, a następnie o skomentowanie ich najlepszego wyboru. W międzyczasie lista została zredukowana do pięciu. Wynik głosowania zadecyduje o tym, która definicja stanie się ostatecznym wyborem.

ICOM zbliża się do końca konsultacji, a najnowsza runda dyskusji została rozpoczęta. Członkowie organizacji mogą teraz uszeregować pięć projektów definicji. Wyniki zostaną ujawnione podczas konferencji ICOM w Pradze, w sierpniu 2022 roku. ICOM rozpoczyna globalne konsultacje, dlatego ważne jest, aby wszyscy członkowie wypowiedzieli się na temat propozycji i zagłosowali na tę, która najlepiej odzwierciedla ich wizję.

ICOM Define intensywnie pracował nad opracowaniem dwóch ostatecznych propozycji definicji

Minęło kilka miesięcy od czasu, gdy ICOM Define rozpoczął publikację swoich definicji pozyskiwanych z tłumu, a także odbyło się głosowanie na dwie ostateczne. Obecnie jest 269 zgłoszeń z krajów tak różnych jak Iran, Francja czy Kamerun. Zwycięska propozycja, choć nie wybrana spośród nadesłanych definicji, została wybrana przez komitety ICOM, które będą na nią głosować podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego organizacji w Kioto.

Trzy propozycje definicji zostały opracowane po dokładnym procesie dyskusji i badań. Powołano grupę zadaniową, w skład której weszli przedstawiciele ICOM Define z różnych organizacji, aby pomóc komisji w podjęciu ostatecznej decyzji. W skład grupy zadaniowej weszli: Diana Pardue, Dyrektor Działu Usług Muzealnych Statua Wolności i Ellis Island, Eric Dorfman, Dyrektor & CEO North Carolina Museum of Natural Sciences, Kate Quinn, Dyrektor Wykonawczy i Główny Kurator James A. Michener Art Museum oraz Elizabeth Varner, Dyrektor National Coast Guard Museum.

Podobne tematy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back To Top