Zadanie 1: Porównaj zmiany w muzeum od 1998 do 2008 roku

Zadanie 1: Porównaj zmiany w muzeum od 1998 do 2008 roku

Porównaj zmiany w muzeum od 1998 do 2008 roku. Spójrz na plan muzeum. Co się zmieniło w obu latach? Czy dodano restaurację, czy przeniesiono pomieszczenia? Zrób mapę, aby pokazać zmiany. Następnie spójrz na mapę tego samego muzeum z lat 1998 – 2008.

Przedstawiamy artykuł, który jest owocem wspólnych działań z szwajcaria.net.pl

Wykresy przedstawiają zmiany w muzeum od 1998 do 2008

W 1998 roku budynek muzeum miał kształt prostokąta z ogrodem w centrum. Po stronie wschodniej i zachodniej znajdowały się sale wystaw stałych, a po stronie południowej i zachodniej sale wystaw czasowych. Od tego czasu muzeum przeszło gruntowne remonty i ulepszenia, co widać na mapach. Zadanie 1: Przeanalizuj zmiany fizyczne i wpływ tych zmian na układ przestrzenny muzeum.

Mapa przedstawia zmiany w muzeum w latach 1998-2008

Zadanie dotyczy zmian, jakie zaszły w muzeum. Polega ono na stworzeniu mapy zmian w muzeum od 1998 do 2008 roku. W tym przykładzie stworzysz wykres zmian w muzeum od 1998 do 2008 roku. Wykres ten będzie zawierał dodanie restauracji, przeniesienie niektórych pomieszczeń oraz zmianę wyglądu i atmosfery tego miejsca.

W 1998 roku struktura tego muzeum była prostokątna, z ogrodem w centrum. Od wschodu i zachodu znajdowały się sale wystaw stałych, a od południa sale wystaw czasowych. Muzeum posiadało również mały sklep i umywalnię w południowo-zachodnim narożniku. Wszystkie te obszary zostały zmienione w nowym muzeum. Ta mapa pokazuje zmiany w muzeum w ciągu dekady.

Diagram pokazuje zmiany w muzeum od 1998 do 2008

Zmiany w strukturze muzeum od 1998 do 2008 są zilustrowane na diagramie. Budynek muzeum w 1998 roku składał się z prostokątnego planu z ogrodem w centrum. Po lewej i zachodniej stronie muzeum znajdowały się różne sale wystawowe. W południowo-zachodnim narożniku znajdował się mały sklep i umywalnie. Obecnie muzeum składa się w całości z sal wystaw stałych, natomiast górna część została przekształcona tak, aby stworzyć bardziej zachęcającą atmosferę dla zwiedzających.

Na schemacie przedstawiono przebudowę muzeum w latach 1998-2008. Musisz zamieścić oś czasu. Na przykład na schemacie przedstawiono zmiany dokonane w sklepie muzealnym w latach 1998 – 2008. Jeśli zastosujesz tę metodę, możesz uzyskać na egzaminie ocenę 7,5. Możesz również uczyć się na podstawie wzorcowej odpowiedzi podanej na diagramie. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, możesz skontaktować się z naszymi nauczycielami pisania.

Wykresy pokazują zmiany w muzeum od 1998 do 2008

Korzystając z wykresu, który pokazuje zmiany w muzeum od 1998 do chwili obecnej, możesz zbadać historię budynku i jego otoczenia. Mapa może pokazać, że niektóre pomieszczenia zostały przeniesione lub że ogród muzeum został wykorzystany do innych celów. Szczególne piękno można znaleźć w języku. Na przykład, gdy muzeum zmieniło swój sklep z kawiarni na restaurację, zmiany te znajdą odzwierciedlenie w układzie kawiarni i ogrodu.

W 1998 roku budynek muzeum miał kształt prostokąta, którego centrum stanowił ogród. Sale wystaw stałych znajdowały się po stronie wschodniej i zachodniej. Południowo-zachodni narożnik był wykorzystywany na wystawy czasowe. W 2008 roku budynek był już znacznie większy, z większą ilością sal wystaw stałych. Natomiast na terenie ogrodu znajduje się obecnie wspaniała fontanna. Był to doskonały przykład zmian w muzeum w ciągu 20 lat od 1998 roku do chwili obecnej.

Podobne tematy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back To Top